MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/0F684B12/SylabusTNPW2.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sylabus TNPW2

Sylabus TNPW2

Základní= ;m cílem předmětu Technologie pro publikování na webu II (TNPW2) je seznámení studentů se základy technologie XML a s tvorbou webových aplikací v prostředí  Interne= tu/Intranetu.

Osnova předmětu (bloky):

Vstupní požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Požadavky na zápočtový projekt:

Doporučená literatura

(X)HTML a CSS

JavaScript

XML

PHP

ASP.NET

JSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace ke kombinované formě studia

Předmět=

Technologie pro publikování na Webu 2 (TNPW2)

a) Web CT: ne

b) jiné www stránky: ano (web předmětu)

http://= lide.uhk.cz/home/fim/ucitel/vaceklu1/www/index.html

c) server H (uvést adresu): H:/ukazky/vacek /

Jiné studijní materiály:

-      =     ISIT – přihlašování seminárních prací a zápočtů, sylabus<= /p>

-      =     Studijní materiály (přednášky v PDF, ukázkové příklady) – na webu předmětu

-      =     Další odborná literatura (kompletní seznam na webu předmětu):

-      =     Staníček, Petr – CSS Kaskádové styly Kompletní průvodce,
Computer Press 2003=

-      =     Krug, Steve – Web design: Nenuťte uživatele přemýšlet!= ,
Computer Press 2003=

-      =     Špinar, David R= 11; Tvoříme přístupné webové strán= ky, Zoner Press 2004

-      =     Zeldman, Jeffrey – Tvorba webu podle standardů, CP Books 2005

-      =     Flanagan, David –= JavaScript Kompletní průvodce, Computer Press 2002

-      =     Žák, Miroslav – XML Začínáme programovat, Grada = 2003

-      =     Esposito, Dino – XML Efektivní programování pro .NET, Grada 2004

-      =     Kosek, Jiří – PHP tvorba interaktivních internetových aplikací – podrobný průvodce, Grada 1999

-      =     Kolektiv autorů – PHP Programujeme profesionálně – 2. opravené vydání, = CP Books 2001

-      =     Lacko, Luboslav – PHP a MySQL – Hotová řešení, CP Books 2005

-      =     Písek, Slavoj – ASP.NET začínáme programovat, Grada = 2003

-      =     Microsoft – Vytváříme zabezpečené aplikace v Microsoft ASP.NET,
CP Books (Computer = Press) 2004

-      =     Hall, Marty – Jav= a servlety a JSP, Neocortex= 2001

-      =     Hall, Marty – Servlets and JSP, 1st edition, on-line kniha

-      =     Burd, Barry – JSP: JavaServer Pa= ges – Podrobný průvodce, CP Books= 2003

 

Prezenční formou probíhaj&iac= ute; konzultace v rozsahu cca 12 hodin, dále udělování zápočtů za vypracování závěrečného projektu (webová aplikace) ve zvolené technologii.

Metodické pokyny pro samostatné studium k dispozici při první konzultaci.