Optimalizace webových aplikací (OWE)

Obsah a cíl předmětu: Hlubší teoretické i praktické seznámení s problematikou webových aplikací se zaměřením na optimalizace těchto aplikací.

Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu TNPW1, TNPW2, DBS1, DBS2, PRO1. Případně znalosti na úrovni těchto předmětů.

Osvojené dovednosti a vědomosti: Získání teoretických znalostí nutných k optimalizaci webových aplikací podle účelu a priorit konkrétní aplikace (bezpečnost, SEO/SEM, přístupnost, použitelnost, zátěž). Zvládnutí základní praktické optimalizace webových aplikací podle účelu a použití webové aplikace (základní zabezpečení aplikace, SEO optimalizace, copywriting, přístupnost).

Pravidla účasti na výuce: Docházka na cvičení je zaznamenávána a jsou povoleny maximálně 3 neúčasti.

Požadavky k zápočtu:

1.      Samostatné zpracování projektu.

2.      Nastudování a odprezentování  vybarané problematiky ve dvojici.

3.      Samostatně provedené testování zadaných webů či aplikace, případně copywriting zadaných článků.

 

 

Forma zkoušky: Teoretická zkouška formou testu.

Výsledné hodnocení předmětu: Zkouška je udělena na základě výsledků teoretického testu a bodového hodnocení praktických úkolů zpracovaných v rámci zápočtu. 

Osnova:

 1. Principy fungování webových aplikací. Základní typy webových aplikací. Použitelnost, životnost.
 2. Databázové servery a webové servery. Používané programovací jazyky. Základní principy tvorby webových aplikací. Návrh, programování, ladění a testování webových aplikací.
 3. Optimalizace z hlediska funkčnosti. Nejčastější chyby.
 4. Základní používané a zakázané SEO metody. On Page a OffPage faktory.
 5. Optimalizace pro typické nebo klíčové uživatele. Design, struktura, typografie.
 6. Textová optimalizace (copywriting).
 7. Úvod do bezpečnosti webových aplikací. Nejčastější bezpečnostní chyby.
 8. Testování webových aplikací. Typy a způsoby testování.
 9. Zátěžové testy, způsoby provedení, relevantnost testů.
 10. Počítačová kriminalita a webové aplikace. Typické útoky na webové aplikace.
 11. Kritické části webových aplikací. Zabezpečení webových aplikací proti běžným útokům. Možnosti, rizika a cena.
 12. Marketingová optimalizace aplikací. Optimalizace pro vyhledávače (SEO/SEM).

Literatura:

1)     Povinná

McClure S., Shah S., Shah S.: WEB HACKING – Útoky & Obrana, SoftPress, 2003

Paleta P.: Co programátory ve škole neučí, Computer Press, 2004

Patton R: Testování softwaru, ComputerPress, 2002

Smička R.: Optimalizace pro vyhledávače – SEO, Elektronická aktualizovaná v. 1.01, 2005

 

2)     Doporučená

Beck K.: Programování řízené testy. Grada, 2004.

Kolektiv autorů: A Guide to Building Secure Web Applications and Web Services – elektronická verze 2.0 Black Hat Edition, 2005

Krug S.: Web design: Nenuťte uživatele přemýšlet!, Computer Press, 2003

Scambray J., Shema M.: Hacking bez tajemství: webové aplikace, Computer Press, 2003

 

 

Informace ke kombinované či distanční formě:

Rozsah konzultací: V distanční formě se nevyučuje.

Studijní opory:

a) Web CT :

 Ano/Ne/Připravuje se/Název - Adresa.

b) Jiné www stránky:

Stránky pro podporu výuky – přednášky, zadání prací, seznamy dalších zdrojů

c) Server N:\ (Ukázky):

Uveďte celou cestu

d) Jiné zdroje:

Klepněte sem a zadejte text.